Bed And Breakfast Patchwork Om Familien Ølsmagning

Ølsamling

Slægtsforskning Mail Forsiden

Yderligere billeder fra forløbet af vores ombygning:

Her er et af de første billeder der blev taget, mens pressingen endnu var på. Her er tømrene i gang med at lave kvisten.

Her ses havesiden af huset september 1998

Gulvet i brusekabinen forneden måtte brydes op for at tilslutte faldstammen fra førstesal til kloaknettet.

I toilettet på første sal er lagt rør til en senere montering af sanitet.

I stuen havde vi plast til at dække for svineriet, da trappen skulle monteres. Det var en lidt kedelig tid.

Tilbage til Om ombygningen