Forsiden Patchwork Ølsamling Slægtsforskning Om Familien Skriv til os

Middelfart Venstreblad

Tirsdag den 11. Juni 1935

 

Afskrift af Middelfart Venstreblad

Tirsdag den 11. Juni 1935

 

Genvundet sit Syn efter 60 Aars Blindhed

Et enestaaende Tilfælde i Bogense. - Den gamle Havemand, hvis ene Øje blindedes af en Ulykke, faar atter Sekraften tilbage.

Bogense, Tirsdag.

I ca. 60 Aar har den gamle Havemand Jens Hansen i Bogense været blind paa det ene Øje; men i disse Dage har han paa en næsten mirakuløs Maade faaet sin fulde Sekraft igen.

Som halvvoksen fik han under et Arbejde i en Skov Øjet beskadiget af en Gren, saa det tilsidst blev blindt, og han har siden klaret sig med Synet paa det andet Øje. Forleden Morgen vaagnede han ved en Kløe i det blinde Øje og gned det lidt, og senere opdagede han til sin store Overraskelse, at han nu atter var bleven seende. Det syge Øje, der gennem Aarene har været mat og hvidt har desuden faaet sin naturlige blaa Farve tilbage.

Lægerne forklarer det sjældne Tilfælde saaledes, at Øjet ved Beskadigelsen er blevet angrebet af graa Stær, der danner en graa og uigennemtrængelig Linse og ved at dække Pupillen berøver Øjet Synsevnen. Det, der nu er sket, er dette, at denne Linse efter mange Aars Forløb har løsnet sig og er gledet til Side, saaledes at Pupillen kan furgere som før.

I Lægevidenskaben kender man kun faa Tilfælde af den Slags, og man omfatter derfor Bogensetilfældet med særlig Interesse. Derimod er det ikke noget usædvanligt at fjerne den uigennemtrængelige Hinde ved en Operation - en Kunst som Fortidens gamle Stærstikkere øvede til Fuldkommenhed, set med Datidens Syn.