Jo-hansen

Bed & Breakfast Løgstør

Sådan finder du lettest hen til os / this is how you find us:

Fra nord / North: Fra syd / South:

Bed & Breakfast Løgstør

Ved rundkørslen med Netto skal du mod syd.

At the roundabout with Netto, head south.

Bed & Breakfast Løgstør

Ned ad Danmarksvej.

Down Danmarksvej.

Bed & Breakfast Løgstør

Du kan følge Hærvejen mod venstre, men det letteste er at gå ligeud til hvor bilen ses i billedet.

You can follow Hærvejen to the left, but the easiest way is to go straight to where the car is seen in the picture.

Bed & Breakfast Løgstør

Har du fulgt Hærvejen cirka 150 meter, så skal du op ad denne vej nu.

If you have followed Hærvejen about 150 meters, then you must follow this road now.

Bed & Breakfast Løgstør

Gå gennem denne passage.

Go through this passage.

Bed & Breakfast Løgstør

Du har fundet Jo-hansen Bed & Breakfast.

You have found Jo-hansen Bed & Breakfast.

 

Fra syd / from South:

Bed & Breakfast Løgstør

Når du møder denne pæl skal du til venstre om cirka 200 meter.

When you meet this pole, turn left about 200 meters.

Bed & Breakfast Løgstør

Du skal op ad denne vej.

You have to go up this road.

Bed & Breakfast Løgstør

Gå gennem denne passage og til venstre-

Go through this passage and to the left.

Bed & Breakfast Løgstør

Du har fundet Jo-hansen Bed & Breakfast.

You have found Jo-hansen Bed & Breakfast.

 

Kontakt / Contact:

Anne Marie Johansen +45 31951907

mail: bb@jo-hansen.dk